Despre Noi

Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al vieții noastre, de aceea impune o atenție deosebită din partea societății și o grijă sporită din partea instituțiilor abilitate. Ministerul Mediului are, printre altele, misiunea de a supraveghea permanent starea mediului înconjurător, de a acționa, prin intermediul structurilor aflate în subordine și, în conformitate cu legislația națională și normele internaționale, pentru prevenirea dezastrelor.

Prin natura atribuțiilor ce-i revin și prin proiectele pe care le derulează, Ministerul Mediului contribuie la asigurarea unor condiții optime de viață pentru cetățeni, informându-i, în același timp, cu privire la ce înseamnă schimbările climatice și care este impactul acestora asupra economiei și al societății, cum trebuie gestionate deșeurile, ce trebuie făcut pentru conservarea biodiversității și care este importanța dezvoltării durabile.

Ministerul Mediului controlează poluarea industrială, calitatea aerului înconjurător, monitorizează nivelul zgomotului ambiant, starea solului și a subsolului, verifică siturile contaminate, realizând totodată politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate și schimbărilor climatice.

La fel de importante sunt, în cadrul Ministerului Mediului, punerea în aplicare și gestiunea programelor/proiectelor de investiții publice, finanțate din fonduri europene, de la bugetul de stat, din credite externe și din alte surse legal constituite, în conformitate cu strategia de dezvoltare și a politicii Guvernului României în aceste domenii.

Dintre provocările mileniului trei, schimbările climatice ocupă, la nivel global, un loc aparte în agenda factorilor de răspundere, constrânși de diferite acorduri internaționale să găseasca soluții și rezolvări la problemele generate de încălzirea globală, astfel încât, prin programe și măsuri inteligente, să se asigure o dezvoltare durabilă a Pamântului. Numai astfel generațiile viitoare vor putea beneficia de un ecosistem cât mai sănătos, cât mai puțin poluat.

Ministerul Mediului reprezintă principalul instrument de transpunere în practică a tuturor acestor deziderate. Cu alte cuvinte, rolul Ministerului Mediului este acela de a se asigura că viitorul nostru este în siguranță.