Situaţia notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

[01.092016]

Prin Hotărârea de Guvern nr. 385/27.05.2015 s-a aprobat  actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, iar obiectivul de investiții ,,Acumulare Văcărești” este administrat de  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională ,,Apele Române”.

Având în vedere cele mai sus menționate precum și prevederile art. 21, art. 26 (1), art. 26 (3), art.27, art. 28 și art. 29 din Legea nr. 10/2001 Comisia internă pentru analizarea notificărilor în baza Legii nr. 10/2001 a înaintat, spre competență soluționare, către Administrația Națională Apele Române,  un număr de 121 dosare  aferente notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 conform prezentei anexe”

Anexă privind  dosarele aferente notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 care au fost transmise Administrației Naționale ,,Apele Române”

 

Situaţia notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

Situaţia dosarelor cu notificările la Legea nr. 10/2001

Notificările adresate Ministerului Mediului şi Pădurilor în temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate alăturat.

Pentru analizarea acestor notificări, a fost constituită o Comisie internă, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 434/31.03.2010.

Situaţia dosarelor cu notificările la Legea nr. 10/2001 în luna aprilie 2016