Raportări la nivelul UNFCCC

Raportări la nivelul Convenției-Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (Convenția/UNFCCC)

Raportarea este o componentă esențială a Convenției, întrucât promovează coerența, transparența și creează un cadru pentru compararea informațiilor transmise de către Părțile semnatare. Aceste informații sunt indispensabile pentru a permite o revizuire și o evaluare aprofundată a punerii în aplicare a Convenției și pentru a monitoriza progresele înregistrate de către Părți în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor Convenției.

În calitate de parte la UNFCCC, la Protocolul de la Kyoto și la Acordul de la Paris, UE și țările sale membre trebuie să raporteze către ONU:

  • anual, cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră („inventarele de gaze cu efect de seră”); inventarele sunt compuse din două părți:
  • Tabele cu formatul comun de raportare (CRF) – o serie de tabele de date standardizate care conțin în principal informații cantitative;
  • Raportul național de inventariere (NIR) – un raport care conține informații transparente și detaliate privind inventarul. Aceasta ar trebui să includă descrieri ale metodologiilor utilizate în estimări (inclusiv referințe și surse de informații), sursele de date, modalitățile instituționale pentru pregătirea inventarului (inclusiv procedurile de asigurare și control al calității) și recalculări și modificări în comparație cu inventarul anterior.

Raportul național de inventariere al României poartă denumirea de „Inventar național ale emisiilor de gaze cu efect de seră” (INEGES). Toate rapoartele și tabelele cu formatul comun de raportare ale României sunt disponibile aici.

  • în mod regulat, politicile și măsurile privind schimbările climatice și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor („rapoarte bienale” - o dată la doi ani conform Deciziei 2/CP.17 și „comunicări naționale” – o dată la patru ani conform Deciziei 6/CP.25).
  • Cea de-a șaptea comunicare națională a României este disponibilă aici.
  • Cel de-al patrulea raport bienal al României este disponibil aici.
  • Cea de-a opta comunicare națională a României este disponibilă aici.   
  • Cel de-al cincilea raport bienal al României este disponibil aici