Vizualizati toate paginile din cadrul Protecția naturii, ordonate dupa data publicarii:
31 Jan 2024

Anunț

În conformitate cu art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definită componența Comisiei Patrimoniului Speologic, ca fiind f...