PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “ PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020”, punem la dispoziţia publicului decizia etapei de încadrare.

Decizia Etapei de Incadrare privind Programul Operational Competivitate 2014 – 2020

[ 08.04.2014 ]

Proiect Decizie etapa de încadrare privind PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020”, titular Ministerul Fondurilor Europene

Comentariile  şi propunerile justificate  pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro.