PNIESC revizuit

[22.01.2024]
 
În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030-revizuit, punem la dispoziția publicului interesat următoarele:
prima versiune a Planului Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030.pdf
primul anunţ dat în mass-media de către titular privind elaborarea primei versiuni a planului
al doilea anunţ dat în mass-media de către titular privind elaborarea primei versiuni a planului
 
În urma analizării primei versiuni a planului menționat, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 1076/2004,  M.M.A.P. a decis că acesta se supuse evaluării de mediu, inclusiv evaluării adecvate, cu elaborarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată.
 
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004, capitolul III, secţiunile 2 și 3, urmeaza derularea următoarelor etape procedurale:
• etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu;
• etapa de analiză a calităţii raportului de mediu.
 
Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentul afișat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro și vor fi supuse analizei în cadrul grupului de lucru constituit conform art. 14 alin. (2) din H.G. nr. 1076/2004.