Planul de gestionare a bazinelor hidrografice pe teritoriul Republicii Serbia pentru 2021-2027

09.06.2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului Notificarea, Raportul de mediu și rezumatul ne-tehnic (în limba engleză) primite din partea Ministerului Protecției Mediului din Republica Serbia, conform art.10 al Protocolului SEA, pentru Planul de gestionare a bazinelor hidrografice pe teritoriul Republicii Serbia pentru perioada 2021-2027.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.

Descarcă document - Notificare
Descarcă document - Raport de mediu
Descarcă document - Rezumat ne-tehnic