Lista cu documentele de interes public si listele cu documente produse/gestionate de institutie

ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:

g) lista cuprinzând documentele de interes public;