Eticheta ecologică europeană

  

Eticheta ecologică europeană reprezintă un simbol grafic însoțit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produs, ambalaj, într-o broșură sau în alt document informativ care însoțește produsul și care oferă informații despre cel puțin unul și cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. 
Simbolul etichetei ecologice europene este o floare cu petale sub formă de steluțe.
Eticheta ecologică europeană (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajută consumatorii să distingă produsele/serviciile verzi, care nu afectează mediul.
În ultimii 20 ani, eticheta ecologică europeană a devenit un simbol de dimensiune europeană pentru produse/servicii.
Eticheta ecologică europeană are următoarele obiective:

 • încurajarea industriei de a proiecta și realiza produse care să aibă un impact minim asupra mediului în timpul fazelor de producție, de distribuție, de consum și utilizare, chiar și în timpul eliminării, după folosire;
 • să furnizeze consumatorilor cele mai bune informații privind impactul asupra mediului al produselor/serviciilor.

Eticheta ecologică europeană identifică performanța de mediu generală a produselor/serviciilor bazată pe analiză ciclului de viață.

"Ameliorarea calității mediului depinde de comportamentul responsabil al consumatorilor. Producătorii, importatorii, prestatorii de servicii și comercianții sunt cei care trebuie să ofere produse/servicii cu impact minim asupra mediului și au rolul de informa clienții asupra importanței alegerii acestora"

 1. Ce este etichetarea ecologică europeană?

Etichetarea ecologică europană este o schemă facultativă, concepută să încurajeze operatorii economici să comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului și  oferă posibilitatea consumatorilor europeni să identifice mai ușor acele produse/servicii ecologice.

Etichetarea ecologică europenă operează pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice și criterii de performanță). Operatorul economic care dorește să obțină eticheta ecologică europenă pentru unul sau mai multe din produsele sale trebuie să solicite acest lucru autorității competente. Dacă produsul îndeplinește cerințele, atunci i se acordă eticheta ecologică europeană.

Pentru toate grupele de produse/servicii, aspectele ecologice relevante și criteriile corespunzătoare au fost identificate pe baza unor studii științifice complete asupra aspectelor de mediu legate de întregul ciclu de viață al acestor produse în urma consultării în cadrul Comitetului Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologică.

Membrii acestui Comitet sunt reprezentanți ai autorităților competente din toate Statele membre, ONG-uri cu activitate în domeniul protecției mediului, asociații ale consumatorilor, sindicate, producători și distribuitori.

Criteriile propuse de Comitetul Uniunii Europene pentru Eticheta UE Ecologică pentru o categorie de produse/servicii trebuie să fie aprobate de Statele membre și de Comisia Europeană înainte că acestea să fie utilizate.

Un produs/serviciu individual trebuie să respecte toate criteriile în vederea acordării etichetei ecologice europene.

Indiferent de grupa de produse/servicii, cerințele se referă la calitatea aerului, calitatea apei, protejarea solului, reducerea cantității de deșeuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale, prevenirea fenomenului de încălzire globală, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot și biodiversitate.

Produsele au impact asupra mediului în cadrul fiecărei etape a ciclului lor de viață:

 • Pregătirea fabricației/materii prime
 • Procesul de producție
 • Distribuție (inclusiv ambalare)
 • Utilizare/consum
 • Reutilizare/reciclare/eliminare

Prin etichetare ecologică europeană se încearcă limitarea folosirii substanțelor:

 • Cu efecte dăunătoare asupra apei, aerului, solului;
 • Cu risc ridicat de producere a afectelor cancerigene, alergice etc.

Criteriile care stau la baza acordării etichetei ecologice europene încurajează aplicarea celor mai bune practici în scopul protecției mediului și a sănătății populației precum și reciclarea produselor.
Criteriile pentru fiecare categorie de produse se revizuiesc o dată la cinci ani, iar titularii deținători  de licențe pentru eticheta ecologică europenă trebuie să depună din nou o cerere atunci când aceste noi criterii revizuite intră în vigoare. Prin urmare, vă recomandăm să stabiliți cu atenție momentul în care veți depune cererea, pentru a nu fi nevoit să depuneți cereri ulterioare când se adoptă noile criterii.
De obicei, se acordă o perioadă de tranziție pentru ajustarea produsului (produselor) și solicitarea reevaluării, iar această perioadă este prevăzută în decizia de prezentare a noilor criterii.

2.Legislație

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicării la nivel național a Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică (M. Of. Partea I, nr. 477/06.07.2011)

Subsecvent Regulamentului nr.66/2011 sunt deciziile care stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice europene pentru fiecare grupă de produs/serviciu. Deciziile au aplicabilitate directă.

Acestea se găsesc pe site-ul Comisiei Europene la următorul link:

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en

OM nr. 3013/18.11.2022 pentru modificarea anexei la OM nr. 293/2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică

OM nr. 2468/12.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru eticheta UE ecologică

3. Categorii de produse/servicii

Eticheta ecologică europeană vizează 24 grupe de produse din diferite sectoare de activitate și două activități din domeniul serviciilor. (Servicii pentru unități turistice de cazare, servicii de curățenie interioară)

Nr.

Categoria ( de produse și servicii)

Grupurile de produse și servicii

1.

Bricolaj de felul ”Do it yourself”  Activități individuale în gospodărie

Vopsele și lacuri de interior și exterior

2.

Pardosele și învelitori

Produse aparținând categoriei învelitori/(îmbrăcăminți) rezistente (gresie, faianță, cărămidă pavaj, țiglă etc)
Pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus

3.

Echipament electronic

Afișajele electronice (monitoare și televizoare)

4.

Grădinărit

Substraturi pentru diverse culturi, amelioratori de sol și produse de mulcire

5.

Lubrifianți             

Subgrupa lubrifianților cu pierdere totală
Subgrupa lubrifianților cu pierdere parțială
Subgrupa lubrifianților cu pierdere accidentală

6.

Mobilier și saltele de pat

Mobilier
Saltele de pat

7.

Produse de îngrijire personală și animală

Produse igienice absorbante
Produsele cosmetice și produsele pentru îngrijirea animalelor

8.

Produse de curățare

Produse de curățare pentru suprafețe dure
Detergenți de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase
Detergenți pentru mașini de spălat vase
Detergenți pentru spălarea manuală a vaselor
Detergenți de rufe
Detergenți de rufe de uz industrial și instituțional

9.

Produse din hârtie

Hârtia absorbantă și produsele din hârtie absorbantă
Hârtia pentru grafică
Produse de hârtie pentru tipărire, produse de papetărie din hârtie și sacoșe din hârtie

10.

Îmbrăcăminte și textile

Încălțăminte
Produse textile

11.

Servicii

Servicii pentru unități turistice de cazare
Servicii de curățenie interioară

Tabel nr. 1 Categorii de produse și servicii

Categoriile de produse/servicii le găsiți dacă accesați adresa de web:
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en

 

Unele criterii de acordare a etichetei ecologice europene pentru anumite produse sunt in curs de revizuire, alte criterii se vor propune pentru noi grupe de produse decât cele prezentate mai sus.

Următoarele tipuri de produse NU FAC OBIECTUL ACORDĂRII ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE:

1) medicamentelor de uz uman
2) medicamentelor veterinare
3) dispozitivelor medicale
4) produselor alimentare și furajelor
5) produselor care conțin substanțe, amestecuri și preparate, ce pot fi clasificate ca fiind toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau modificate genetic


4.  Procedura de obținere a Etichetei Ecologice Europene

1. Verificarea eligibilității produsului

Produsul/serviciul trebuie să aparțină uneia din grupele de produse/servicii care pot obține eticheta ecologica europeană.
Acesta trebuie să indeplinească următoarele condiții:

 • potențial ridicat de protecție a mediului;
 • avantaje competitive pentru producătorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii;
 • cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări.

2. Verificarea eligibilității companiei

Pot solicita acordarea etichetei ecologice europene operatorii economici:

 • producători, importatori, prestatori de servicii , comercianți

3. Contactarea autorității competente

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea competentă la nivel național, pentru acordarea etichetei ecologice europene.

Producătorii, importatorii și prestatorii de produse/servicii pot depune cereri de acordare a etichetei ecologice europene
Comercianții și distribuitorii pot, de asemenea, depune astfel de cereri, dar numai pentru produsele comercializate sub mărcile proprii.

Fiecare țară are un reprezentant, cunoscut drept autoritate competentă, care evaluează cererile.
Trebuie să prezentați cererea în statul membru al SEE din care provine produsul.
Dacă produsul provine din afara SEE, trebuie să depuneți cererea în statul membru al SEE în care produsul este (sau urmează să fie) pus în vânzare.
Toate statele membre ale SEE evaluează cererile pe baza acelorași criterii, însă procedurile și nivelurile taxelor pentru tratarea cererilor diferă ușor de la un stat la altul.

Pentru a afla datele de contact ale autorității competente din fiecare stat membru, vă rugăm să consultați pagina:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html

În România, cererea se depune la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Autoritatea Competentă, cu următoarele date de contact:

D-na Maria-Daniela Toma, consilier superior
Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbărilor Climatice
12, Libertatii Blvd, 5
RO-Bucharest 70005
email: dana.toma@mmediu.ro
www.mmediu.ro


Înregistrarea în ECAT

Pentru a vă înregistra cererea de licență pentru eticheta ecologică europeană, trebuie să utilizați instrumentul online ECAT (catalogul electronic online pentru eticheta ecologică a UE).
Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare a catalogului electronic, pe care îl puteți descărca de la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/pdf/user_manual/Ecat_admin%20user  %20manual%20for%20Applicants.pdf

Manualul descrie procedura de înregistrare, care include înregistrarea produselor și serviciilor în serviciul de autentificare al Comisiei Europene (ECAS).
Dacă întâmpinați probleme cu sistemul ECAT, contactați serviciul de asistență Ecolabel.

4. Întocmirea documentației

Operatorul economic care dorește să obțină eticheta ecologica europeană trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigențelor ecologice stabilite de către Comisia Europeană.
Ori de câte ori evaluarea și verificarea criteriilor privind eticheta ecologică europeană necesită testarea produselor, aceste teste trebuie să fie efectuate, de preferință, de către laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent pentru testul respectiv.
Toate costurile aferente testelor și verificărilor independente sunt suportate de către solicitant.
Trebuie să țineți cont de aceste costuri înainte de a vă hotărî să depuneți cererea.

5. Evaluarea cererii

După primirea unei cereri, autoritatea competentă - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor transmite documentația către secretariatul tehnic, asigurat de Agenția Națională pentru protecția Mediului.
Secretariatul tehnic are atribuția de a analiza documentația depusă  de operatorul economic care  solicita eticheta UE ecologică,  poartă corespondența cu operatorul economic în vederea completării dosarului, în cazul în care dosarul este incomplet, întocmește Raportul preliminar în vederea deliberării acestuia de către Comisia pentru eticheta UE ecologică și transmiterea acestuia către membrii Comisiei.
Ar trebui avut în vedere, de asemenea, că autoritatea competentă poate respinge o cerere dacă nu primește documente suficiente în termen de 6 luni de la o solicitare de informații suplimentare.
După aprobarea tuturor documentelor, autoritatea competentă poate întreprinde o vizită la sediul solicitantului și/sau al furnizorilor acestuia. Autoritatea competentă hotărăște acest lucru de la caz la caz.

6. Acordarea licenței

După evaluarea și aprobarea cererii de către autoritatea competentă, se încheie un contract între beneficiar și autoritatea competentă - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care prevede gama de produse care au obținut eticheta UE ecologică, inclusiv eventualele denumiri comerciale sau numere de referință interne ale producătorului.
Contractul respectiv stabilește condițiile de utilizare a etichetei ecologice a UE, în conformitate cu contractul standard din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2010.
După semnarea contractului de către solicitant, autoritatea competentă emite certificatul.

 În certificat vor fi precizate:

 1. numărul licenței care poate fi utilizat împreună cu logo-ul etichetei ecologice europene;
 2. denumirea juridică a solicitantului;
 3. gama de produse pentru care s-a acordat eticheta ecologică europeană;
 4. toate denumirile comerciale relevante sub care este vândut produsul.

Autoritatea competentă va comunica valabilitatea certificatului și numărul licenței.

Logoul trebuie să fie utilizat în conformitate cu orientările corespunzătoare, care pot fi găsite la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

5. Diagrama de flux a procesului de obținere a etichetei ecologice europene

Operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianți – care doresc să obțină eticheta ecologică europeană înaintează solicitările Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Aceștia trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigențelor ecologice, stabilite de Comisia Europeană.

Autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice europene este MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR.

Pe lângă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor funcționează Comisia pentru eticheta UE ecologică, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului pentru acordarea etichetei  ecologice europene.

OM nr. 3013/18.11.2022 pentru modificarea anexei la OM nr. 293/2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică

OM nr. 2468/12.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru eticheta UE ecologică

6.  Taxe

Solicitantul trebuie să plătească o taxă pentru evaluarea dosarului, conform art.4 din HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 iunie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.

 HG 661 29/06/2011 - Portal Legislativ (just.ro)

La momentul actual, în România, taxa percepută de autoritatea competentă pentru fiecare cerere privind acordarea etichetei UE ecologice unui produs/serviciu este în valoare de 200 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României din data efectuării plății.
Nu se percepe taxă anuală. Taxa prevăzută se varsă integral la bugetul de stat.

ATENTIE:

Taxa pentru evaluarea dosarului nu include costurile încercărilor și verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul încercărilor. Aceste costuri sunt suportate de către operatorii economici.

7. Avantajele etichetării ecologice europene

ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ - instrument al dezvoltării durabile

Schema de etichetare ecologică europeană este parte a unei strategii europene care promoveaza producția și consumul durabil.
Promovarea produselor etichetate ecologic contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la un nivel ridicat de protecție a mediului.

ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ:

 • promoveaza conceperea, comercializarea și utilizarea produselor/serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viață;
 • are un caracter selectiv;
 • atesta calitatea utilizării unui produs/serviciu și calitatea sa ecologică;
 • garantează o selectivitate a produselor/serviciilor prin nivelul de exigență a criteriilor care stau la baza acordării ei;
 • are un caracter dinamic și evolutiv;
 • este atribuită pentru o anumită perioadă de timp echivalentă cu valabilitatea criteriilor (3-5 ani), urmând ca solicitarea acesteia să fie reinnoită;
 • are un caracter voluntar.

Are o dimensiune europeană

Eticheta ecologică europeană este “pașaportul” care autorizează libera circulație a produselor pe teritoriul european.

Este selectivă

Eticheta ecologică europenă este acordată numai acelor produse/servicii cu un impact minim asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viață.

Funcționează pe baza analizei criteriilor

Criteriile de acordare se bazează pe studii care analizează impactul produsului/serviciului asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viață, începând cu extracția materiilor prime în perioada de pre-producție și continuând cu producția, distribuția și eliminarea finală a acestuia.

Este voluntară

Operatorul economic nu este obligat să aplice pentru obținerea etichetei ecologice europeane pentru produse/servicii.

 Este o alegere voluntară a acestuia.

Credibilă

Eticheta ecologică europeană este bazată pe studii științifice.
Criteriile de atribuire se realizează pe baza unei analize știintifice a impactului produsului pe tot parcursul ciclului sau de viață.

Vizibilă

Eticheta ecologică europeană acoperă o gamă largă de produse, contribuind la alegerea cumpărătorului.

AVANTAJELE ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE PENTRU OPERATORII ECONOMICI

Sporește încrederea clienților.
Daca obiectivul operatorului economic este acela de a crește fidelitatea clienților și încrederea pentru produse sale, eticheta ecologică europeană este un real suport, aceasta fiind cel mai bun mijloc de a răspunde întrebărilor din ce în ce mai multe ale consumatorilor, oferindu-le o informare mult mai fiabilă asupra produselor, fondată pe baze științifice.

Întărește imaginea firmei

Eticheta ecologică europeană contribuie la consolidarea poziției firmei în fața clienților, în ceea ce privește angajamentul luat în lupta pentru protecția mediului.

Îmbunătățește imaginea de marcă

Eticheta ecologică europeană reprezintă un “alt semn de calitate” pentru produse,  capabil să îmbunătățească imaginea de marcă.

Plus valoare le licitații

Achiziția produselor/serviciilor cu eticheta ecologică europeană generează plus valoare și un exemplu de responsabilitate privind achizițiile verzi.

8. Legaturi utile

  EU Ecolabel - Home - Environment - European Union

Grupe de produse/sevicii
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en

Catalogul electronic al produselor/serviciilor care au obținut eticheta UE ecologică în toate statele membre ale Uniunii Europene
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzAyMzVkNWMtNmJhOS00ZDg4LWIzMTItNzczMDkwODBiNjRmIiwidCI6ImIyNGM4YjA2LTUyMmMtNDZmZS05MDgwLTcwOTI2ZjhkZGRiMSIsImMiOjh9

9.  Contact

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Bd. Libertații, nr. 12, sector 5, București, România
www.mmediu.ro

Persoana de contact:
Consilier superior Maria-Daniela Toma
Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice
E-mail: dana.toma@mmediu.ro


Vizualizati toate paginile din cadrul Eticheta ecologică europeană, ordonate dupa data publicarii: