Trei situri Natura2000, incluse într-un proiect de 1,25 milioane lei

Data publicarii : 01 Feb 2016

Un nou proiect în valoare de circa 283.000 de euro (aproximativ 1,25 milioane lei), al cărui promotor va fi Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), iar operator Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP), va urmări dezvoltarea serviciilor eco-sistemice ale ariilor naturale protejate, în trei situri Natura2000.

Inițiativa, denumită 'Evaluarea serviciilor eco-sistemice ale ariilor protejate în România — ValueEcoServ', a fost lansată, vineri, într-o conferință de presă, iar finanțarea este realizată prin intermediul unui grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în cadrul Programului RO02 — "Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor'.

Potrivit inițiatorilor, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea cunoștințelor și oferirea de consultanță în elaborarea politicilor privind contribuția ecosistemelor la sectoarele economice.

De asemenea, la capitolul obiective specifice sunt notate: îmbunătățirea cunoașterii privind contribuția ecosistemelor naturale și semi-naturale din zonele protejate la principalele sectoare economice din România, asistarea factorilor de decizie în elaborarea politicilor privind integrarea valorii economice a serviciilor eco-sistemice în sistemele contabile și de raportare, respectiv îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a diferitelor grupuri de interese, inclusiv a publicului larg, în legătură cu serviciile eco-sistemice.

Proiectul este implementat în trei situri Natura2000 de importanță comunitară (SCI), respectiv ROSCI0002 — Apuseni, ROSCI0067 — Deniz Tepe și ROSCI0224 — Scroviștea, în regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia.

Pe de altă parte, aria de implementare a proiectului va fi mărită pe parcursul derulării acestuia în cel puțin 10 arii protejate de importanță comunitară, care vor fi selectate pe baza similarității configurației structurale cu cele trei zone — pilot și ținând cont de disponibilitatea datelor și a administratorilor sau custozilor de a participa la procesul de evaluare a serviciilor eco-sistemice.

Bugetul total al proiectului este de 282.903 de euro (aproximativ 1,25 milioane de lei), din care 85% prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009 — 2014, un procentaj de 5% din bugetul de stat și 10% cofinanțarea promotorului de proiect.

Mecanismul financiar SEE 2009 — 2014 își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din SEE și la consolidarea relațiilor de cooperare între statele donatoare și statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Sursa: agerpres