Strategia Națională privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive a Republicii Bulgaria

Data publicarii : 18 Oct 2023

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat:

- proiectul Strategiei Naționale privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive a Republicii Bulgaria (în limba engleză), însoțit de 
- notificarea întocmită conform articolului 10 al Protocolului privind evaluarea strategică de mediu - în limba engleză
- raportul de mediu - în limba engleză și limba română
- evaluarea impactului la nivelul obiectivelor strategice - în limba engleză și limba română

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, anamaria.stanciu@mmediu.ro până la data de 10 noiembrie 2023.


[28.03.2024]

MMAP pune la dispoziția publicului interesat scrisoarea părții bulgare nr. Є0-6/27.03.2024. Scrisoarea este însoțită de:

- Anexa 1.  Rezumatul concluziilor legate de posibilă existență a unui efect transfrontalier asupra mediului și sănătății umane, în răspunsul întrebărilor primite din cadrul consultărilor transfrontaliere (document în limba română)

- Anexa 2. Motivarea acceptării sau neacceptării opiniilor și propunerilor primite în procedura transfrontieră, care rezumă opiniile și propunerile exprimate în timpul consultărilor, precum și modul în care acestea au fost reflectate, inclusiv întrebările și răspunsurile la observațiile și recomandările ce se regăsesc în scrisoarea părții române (document în limba bulgară și limba română).

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, anamaria.stanciu@mmediu.ro până la data de 9.04.2024