Revizuirea amenajamentelor silvice UP I Vedea, UP II Giurgiu, UP III Gostinu, UP IV Dăița, UP V Ruica-Buciumeni, UP VI Incinta și UP VII Flămânda

Data publicarii : 09 Nov 2022
În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „Revizuirea amenajamentelor silvice  UP I Vedea, UP II Giurgiu, UP III Gostinu, UP IV Dăița, UP V Ruica-Buciumeni, UP VI Incinta și UP VII Flămânda”, procedură derulată de APM Giurgiu , în baza delegării de competență nr. 2/R/11321/20.09.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.