Proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 2,7944 ha, fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Minsterului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al comunei Dăești, județul Vâlcea

Data publicarii : 26 May 2023

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 2,7944 ha, fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Minsterului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,  în domeniul public al comunei Dăești, județul Vâlcea.

 HG | NF

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact - domnul ing. Danciu Nichita, consilier în cadrul Direcţiei Politici și Strategii în Silvicultură, e-mail: nichita.danciu@mmediu, fax: 0213169765, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.