MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, intenționează să achiziționeze servicii de dezvoltare website diseminare informații pentru proiectul EAST AVERT, cod MIS ETC 966, „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate – EAST AVERT“, implementat de către MMAP în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013

Data publicarii : 08 Feb 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de dezvoltare website diseminare informații pentru proiectul EAST AVERT, cod MIS ETC 966, „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate – EAST AVERT“, implementat de către MMAP în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.

Invitatia de participare | Caiet de sarcini |  Modele formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2