MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, intenționează să achizitioneze servicii de organizare evenimente: 6 evenimente de proiect pentru implementarea proiectului „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate – EAST AVERT”

Data publicarii : 25 Mar 2016

MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, intenționează să achizitioneze servicii de organizare evenimente: 6 evenimente de proiect pentru implementarea proiectului „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate – EAST AVERT”, cod MIS 966 în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

Invitatia de participare Caiet de sarcini Formulare | Clarificare nr. 1 | Clarificare nr. 2 | Clarificare nr. 3 | Clarificare nr. 4