MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achizitioneze studiul privind ,,elaborarea Listei Roșii a speciilor marine vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecția lor conform cerințelor Convenției de la București

Data publicarii : 31 Aug 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achizitioneze studiul privind ,,elaborarea Listei Roșii a speciilor marine vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecția lor conform cerințelor Convenției de la București.

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare nr. 1