MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze mobilier, prin realizarea de servicii de măsurare, proiectare, montare, necesare pentru a arhiva documentele elaborate în cadrul Programelor RO02, RO04 și RO07 cât și cele solicitate Promotorilor de Proiecte finanțate prin granturi SEE

Data publicarii : 31 Mar 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze mobilier, prin realizarea de servicii de măsurare, proiectare, montare, necesare pentru a arhiva documentele elaborate în cadrul Programelor RO02, RO04 și RO07 cât și cele solicitate Promotorilor de Proiecte finanțate prin granturi SEE. 

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare