MMAP anunţă publicul interesat cu privire la Eficientizarea și consolidarea cerințelor de monitorizare și raportare a datelor/informațiilor aferente politicii de mediu

Data publicarii : 20 Nov 2015

În data de 18 noiembrie a.c., Comisia Europeană a lansat consultarea publică cu tema: Eficientizarea și consolidarea cerințelor de monitorizare și raportare a datelor/informațiilor aferente politicii de mediu. Inițiativa Comisiei Europene se încadrează în contextul Comunicării „O mai bună reglementare”, adoptată de Comisia Europeană în data de 19 mai a.c., în care s-a subliniat necesitatea revizuirii și simplificării obligațiilor de raportare pentru reducerea poverii administrative și eficientizarea procesului de raportare.

Totodată obiectivul acestei consultări este de a sprijini Comisia Europeană în validarea principiilor proporționalității, accesibilității și relevanței precum și aplicarea corespunzătoare a acestora pentru evaluarea cerințelor de raportare de mediu (în acest sens, sunt utile exemplele care ar putea fi oferite de participanții la procesul de consultare), identificarea deficiențelor actuale, a suprapunerilor și a posibilităților de îmbunătățire a cerințelor de raportare. 

Consultarea se va derula în perioada 18 noiembrie 2015 – 10 februarie 2016 și are la baza un chestionar care poate fi accesat pe pagina web a Comisiei Europene, Direcția Generală de Mediu ( DG Mediu): http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm. Pe aceeași pagină web se găsesc atât regulile privind publicarea rezultatelor consultării cât și documentele de referință.