MMAP anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (strategia CRESC) şi a Planului naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice

Data publicarii : 24 Sep 2015

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Direcția Generală Schimbări Climatice, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (strategia CRESC) şi a Planului naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice, finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de strategie şi de plan de acţiune propuse, inclusiv a raportului de mediu

Documentele supuse dezbaterii publice sînt pregătite prin proiectul MMAP „Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020 – OPERA-CLIMA”, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 12, sector 5.

Proiectul strategiei CRESC, cel al planului de acţiune şi raportul de mediu pot fi consultate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro), la secţiunea „Schimbări Climatice”, precum și la sediul ministerului, camera 456, de luni până vineri între orele 9 - 14.

Comentariile publicului se primesc la sediul MMAP şi la adresele de e-mail gabriela.popescu@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro, în termen de 48 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Amfiteatrul Radu Priscu, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, sector 2, Bucureşti, în data de 12 noiembrie 2015, ora 9,30.