Ministrul Mircea Fechet a participat la Iași la workshop-ul pentru prezentarea Ghidurilor, a noului cadru normativ, a documentelor de politici care vizează Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climatice 2021-2030 și Planul Național de Acțiune pentru implementarea acesteia.

Data publicarii : 25 Oct 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

ref: Workshop organizat  în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice” -  SIPOCA 610

 

 

Iași, 23 octombrie 2023

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Lider pentru Proiectul „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 610/127579SIPOCA 610, a organizat, luni, 23 octombrie 2023, la Iași, primul workshop pentru prezentarea Ghidurilor, a noului cadru normativ, a documentelor de politici, inclusiv a Strategiei Naționale de Adoptare la Schimbările Climatice 2021-2030 și a Planului Național de Acțiune pentru implementarea acesteia.

„Proiectul are o importanță deosebită, având în vedere rezultatele vizate, respectiv Strategia Națională de Adoptare la Schimbările Climatice, Planul Național de Acțiune pentru implementarea acesteia, platforma informatică Ro-ADAPT și înființarea Centrului Național de Monitorizare Climatică. Toate aceste livrabile reprezintă instrumente extrem de eficiente în lupta împotriva schimbărilor climatice, în fața cărora suntem tot mai vulnerabili”, a subliniat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

“Problematica schimbărilor climatice și a măsurilor de adaptare la nivel național cât și la nivelul autorităților locale, este extrem de importantă, având în vedere vulnerabilitatea cu care se confruntă comunitățile locale la nivelul fenomenelor meteo extreme”, a declarat Costel Alexe, Președintele CJ Iași.

Importanța datelor privind schimbările climatice, precum și fenomenele meteorologice extreme, au fost subliniate și de Bogdan Balașnicu, secretar de stat în cadrul MMAP.

SIPOCA 610 îşi propune să revizuiască Strategia actuală privind Schimbările Climatice şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea acesteia (2016-2020) şi să elaboreze un nou cadru normativ în domeniul schimbărilor climatice pe direcţia de acţiune adaptarea la efectele schimbărilor climatice pentru perioada 2021-2030 pe baza sistematizării şi simplificării cadrului legislativ actual, crearea şi operaţionalizarea Platformei Naţionale de Adaptare şi a Centrului Naţional de Monitorizare Climatică, precum şi pregătirea personalului din autorităţile cu responsabilităţi în acest domeniu. Proiectul are ca obiective specifice :

  • Dezvoltarea de mecanisme de coordonare şi monitorizare a politicilor şi acţiunilor de adaptare la schimbările climatice şi din domeniul calităţii aerului;
  • Realizarea unei Platforme naţionale de adaptare la schimbările climatice – RO-ADAPT, cu informaţii şi date specializate privind schimbările climatice şi efectele induse de acestea atât în domeniul protecţiei mediului (inclusiv calitatea aerului) şi biodiversităţii;
  • Realizarea de servicii climatice specializate prin crearea unui Centru Naţional de Monitorizare Climatică (CNMC) cu rol de suport pentru fundamentarea politicilor şi strategiei naţionale de adaptare la efectele schimbărilor climatice;
  • Realizarea unor ghiduri, proceduri și metodologii pentru identificarea, cuantificarea şi evaluarea serviciilor ecosistemice în vederea adoptării celor mai bune decizii privind conservarea şi gestionarea mediului şi implicit un mijloc de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni și este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea București, cu un buget total de 17.619.732,48 lei, din care 15.286.582,22 lei finanțare nerambursabilă.

La eveniment au mai participat Costel Alexe, președintele Consiului Județean Iași, Petrică Lucian Rusu, secretar general adjunct al Guvernului, Bogdan Balașnicu, secretar de stat în cadrul MMAP, Laurențiu Păștinaru, președinte ANPM, Vasile Carnariu, președinte ANANP, precum și reprezentanți ai MMAP și ai structurilor descentralizate, ai Comisariatelor Județene ale GNM, ai Gărzilor Forestiere, ai IGSU, ai Institutului Național de Patrimoniu, ai mediului academic și ai societății civile.