Ministrul mediului, Mircea Fechet, a participat la Consiliul de Mediu, la Bruxelles

Data publicarii : 19 Dec 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                               București, 18 decembrie 2023

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, a participat astăzi, la Consiliul de Mediu, la Bruxelles, organizat de Președinția spaniolă a Consiliului UE.

Pe agenda reuniunii s-au aflat subiecte precum: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE, propunerea de prim act legislativ al UE privind sănătatea solului. Miniștrii mediului din UE au discutat, de asemenea, despre propunerea Comisiei de instituire a unui sistem integrat de monitorizare a pădurilor la nivelul UE.

În intervenția sa pe tema Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, demnitarul român a subliniat eforturile pe care România le-a depus pentru implementarea Sistemului Garanție-Returnare: „Ne-am angajat la nivelul guvernului și am reușit ca, începând cu 30 noiembrie 2023, să implementăm sistemul de garanție-returnare (DRS), după o perioadă lungă de discuții. Prin crearea celui mai mare parteneriat public-privat între statul român și sectorul privat am dovedit că se poate. SGR este rezultatul unei cooperări la nivelul întregului guvern. Pe termen scurt și mediu, ne punem mari speranțe în acest sistem pentru creșterea semnificativă a ratei de colectare separate și de reciclare în România, respectiv pentru îmbunătățirea în general a performanței în sectorul gestionării deseurilor. De asemenea, SGR înseamnă și oportunități de business și noi tehnologii care vor veni în România”. 

Legat de Directiva privind reziliența și monitorizarea solului, demnitarul român a declarat: „România consideră că proiectul de Directivă privind monitorizarea și reziliența solului este în linie cu obiectivele Pactului Ecologic European și ale Strategiei UE 2030 pentru Biodiversitate, precum și cele ale Strategiei UE 2030 pentru Sol. România dispune deja de un cadrul legislativ în domeniul solului și siturilor contaminate și estimăm că noile cerințe ale propunerii vor implica eforturi administrative și financiare suplimentare. În acest sens, considerăm că Statele Membre trebuie să dispună de suficient timp pentru implementare. În prezent, lucrăm la Sistemul național de monitorizare sol-teren pentru agricultură și la implementarea unui proiect major care are ca obiectiv realizarea Registrului național al siturilor potențial contaminate și contaminate în sistem GIS, care va fi interoperabil cu sistemul de date geospațiale dezvoltat sub Directiva INSPIRE. În baza experienței cu aceste proiecte, apreciem că asigurarea unei stări bune de sănătate a solului la nivelul anului 2050, ar putea să se realizeze doar în condițiile instituirii unui mecanism de finanțare”.

Pe tema Propunerii de Regulament privind cadrul de monitorizare pentru reziliența pădurilor europene, ministrul român al mediului, apelor și pădurilor a punctat importanța pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, precum și rolul socio-economic al acestora: România salută propunerea lansată de Comisia Europeană privind cadrul de monitorizare pentru reziliența pădurilor europene.  Fără păduri, ne va fi imposibil să atingem ținta de neutralitate climatică, iar pentru a ne asigura că ele își vor îndeplini la maximum potențialul de absorbție al carbonului, avem nevoie de ecosisteme forestiere sănătoase și reziliente. România deja investește în jur de 46 de milioane de euro din PNRR pentru un sistem ultra-modern de monitorizare a pădurilor, care include pe lângă utilizarea imaginilor satelitare și un sistem de monitorizare video, dar și tehnologii LIDAR”.

În marja reuniunii, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, a avut o întrevedere bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul pentru acțiune climatică, cu privire la Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.

„Considerăm că Planul Național pentru Energie și Climă va pune în aplicare obiectivele ambițioase ale Strategiei pe Termen Lung, iar pentru aceasta sunt necesare previziuni sectoriale actualizate pentru a indica traiectoria dată de de acest plan național, pentru toate sectoarele care contribuie la decarbonizare (ETS, non-ETS)”, a punctat ministrul Mircea Fechet.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, prin Administrația Fondului pentru Mediu, alături de Ministerul Energiei, un proiect menit să revizuiască Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC). PNIESC este documentul care implementează la nivel național obiectivele asumate la acest nivel și la nivel UE prin pachetul Fit for 55.

Direcția Comunicare