Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziţioneze Servicii de design, editare ghiduri pe suport electronic şi editare, design şi tipărirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor – versiunea pe scurt pentru publicul larg” din cadrul proiectul: LIFE11 INF/RO/819 “MANAGERI EFICIENŢI PENTRU O REŢEA NATURA 2000 EFICIENTĂ

Data publicarii : 27 Nov 2015

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal intenționează să achiziţioneze Servicii de design, editare ghiduri pe suport electronic şi editare, design şi tipărirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor – versiunea pe scurt pentru publicul larg” din cadrul proiectul: LIFE11 INF/RO/819 “MANAGERI EFICIENŢI PENTRU O REŢEA NATURA 2000 EFICIENTĂ.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare nr 1 | Comunicat rezultat achizitie