Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) actualizate, elaborate în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt accesibile publicului larg pe www.inundatii.ro

Data publicarii : 08 Nov 2022

Comunicat de presă

 

Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) actualizate, elaborate în cadrul proiectului RO-FLOODS sunt accesibile publicului larg pe www.inundatii.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a prezentat astăzi Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații actualizate în cadrul proiectului RO-FLOODS.

Acestea au fost realizate, cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS”, cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033 implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener.

La evenimentul de astăzi au fost prezenți, alături de ministrul Barna TÁNCZOS, și experți din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Băncii Mondiale.

”Schimbările climatice sunt într-o continuă dinamică și de aceea trebuie să fim pregătiți pentru toate efectele lor. Apa este o resursă vitală pentru populație dar, în același timp, poate fi și un risc pentru comunități atunci când se produc inundații necontrolate. Hărțile de hazard și de risc la inundații nu vor impiedica  producerea acestor fenomene, însă vor putea ajuta la elaborarea unor planuri de management care să prevină sau să reducă efectele acestor fenomene. Practic, hărțile sunt, în sine, niște instrumente care vor ghida autoritățile atât în ceea ce privește investițiile în lucrări de apărare împotriva inundațiilor dar, mai ales, în planificarea urbană care va ține cont de zonele cu risc la inundații. Toate statele europene își actualizează aceste hărți, mai ales că inundațiile au început să apară și în zone în care nu au fost niciodată înregistrate astfel de fenomene. Hărțile României au fost elaborate de 200 de specialiști naționali și internaționali și sunt pasul cel mai important spre a avea, de la anul, și planuri de management care să ajute la reducerea riscului la inundații în zonele expuse din țara noastră”,  a declarat Barna TÁNCZOS, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Hărțile de hazard și de Risc la Inundații au fost elaborate pe parcursul a doi ani, iar în luna septembrie 2022 au fost avizate de Comitetele de Bazin de la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă și înaintate către Comisia Europeană.

Versiunile preliminare ale hărților, elaborate în cadrul Proiectului RO-FLOODS, au fost încărcate într-un Vizualizator Web GIS pentru a fi analizate și validate de experții din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă și ai părților interesate - instituții selectate, precum primării și alte organizații locale și regionale. În total, peste 900 de experți au primit accesul necesar pentru a putea analiza hărțile și pentru a putea identifica zonele în care evaluarea trebuie reluată și îmbunătățită de experții în modelare.

Hărțile, care sunt accesibile oricărei persoane interesate, constituie un instrument esențial pentru managementul integrat al riscului la inundații deoarece acestea sunt utilizate pentru planificarea măsurilor necesare pentru protecția la inundații, pentru planificarea modului de utilizare a terenurilor și pentru a preveni și evita noi riscuri la inundații.

Pentru a oferi acces la aceste informații importante privind riscul la inundații, hărțile sunt acum disponibile pe noul site web www.inundatii.ro, creat în cadrul Proiectului RO-FLOODS. Un Vizualizator Web GIS ușor de utilizat va permite vizualizarea diferitelor hărți de hazard și de risc, inclusiv a hărților realizate pentru primul ciclu în 2014. Pe site-ul web www.inundatii.ro există o secțiune cu întrebări și răspunsuri referitoare la hărți, precum și informații și instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de utilizare a Vizualizatorului Web GIS pentru a explora hărțile.

 

Informații suplimentare:

Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033  este derulat de Ministerul Mediului - România împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

RO-FLOODS are ca scop reactualizarea hărților de hazard și risc la inundații, precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027 de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă. Menționăm că versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundații se află în consultare publică în vederea raportării la Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii martie 2023.

După finalizare, Planurile de Management al Riscului la Inundații, împreună cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice, realizate conform Directivei Inundații, respectiv Directivei Cadru Apă, vor oferi o viziune integrativă a managementului resurselor de apă. Aceasta va fi transpusă și la nivelul districtului hidrografic al bazinului Dunării, în cadrul Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării.

Ce sunt Hărțile de Hazard la Inundații: O hartă de hazard la inundații indică zona care va fi inundată în timpul unor evenimente de inundații sintetice cu diferite probabilități anuale de depășire. Mai mult, aceasta poate furniza informații privind adâncimea apei sau viteza de curgere a apei.

Ce sunt Hărțile de Risc la Inundații: O hartă de risc la inundații indică impactul potențial al inundațiilor asupra vieții, a bunurilor și a sănătății oamenilor, a economiei, patrimoniului cultural și mediului. Pentru aceasta, hărțile de hazard sunt combinate cu informațiile privind elementele expuse și pagubele asociate din zonele inundate.

Pentru întrebări specifice referitoare la hărți toți cetățenii sunt invitați să contacteze prin e-mail Administrația Bazinală de Apă de care aparțin.

Mai multe informații găsiti pe www.inundatii.ro.

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

Descarcă Broșură_ FHRM I Descarcă Comunicat

 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”