Finanțări LIFE 2018 - Apelurile de propuneri LIFE care urmează să fie publicate în 2018

Data publicarii : 05 Apr 2018

În anul 2018 vor fi deschise mai multe apeluri de propuneri de proiecte publicate în cadrul Programului LIFE, finanțat de Comisia Europeană. Informațiile de mai jos oferă o imagine de ansamblu a ceea ce este de așteptat. Vă rugăm să rețineți că, după data de 4 Mai, vom reveni și cu alte informații publicate de Comisia Europeană.

În cadrul subprogramului pentru Mediu, apelurile vor acoperi granturile de acțiune pentru proiectele tradiționale, proiectele integrate, proiectele de asistență tehnică și proiectele pregătitoare.

În cadrul subprogramului privind Acțiunile în domeniul Climei, apelurile vor acoperi granturile de acțiune pentru proiectele tradiționale, proiectele integrate, proiectele de asistență tehnică și proiectele pregătitoare.

Entitățile eligibile, înregistrate în Uniunea Europeană vor fi invitate să prezinte propuneri. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Solicitanții vor trebui să utilizeze „pachetul de aplicare” pentru apelul pentru care se aplică (numai în limba engleză). Fiecare „pachet de aplicații” va conține explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Toate aceste informații vor fi disponibile atât pe site-ul Comisiei Europene la adresa:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm, cât și pe site-ul Ministerului Mediului la adresa: http://www.mmediu.ro/categorie/life/87, pentru a fi descărcate, după publicarea apelurilor aferente anului 2018.

În plus, va fi publicată o cerere de propuneri de granturi de funcționare pentru finanțarea acordurilor de granturi specifice pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri).

Granturile de funcționare, specifice ONG-urilor, suportă anumite costuri operaționale și administrative ale entităților fără scop lucrativ care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii Europene, sunt active în primul rând în domeniul mediului sau acțiunilor în domeniul climei și sunt implicate în elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării politicilor și legislației Uniunii Europene din domeniile menționate.

Apelul pentru 2018 va fi deschis numai ONG-urilor care au încheiat cu EASME un acord cadru de parteneriat (APP).

 

Tabel indicativ general al cererilor de propuneri care vor fi lansate în cursul anului 2018

Apeluri de propuneri (faceți clic pe textul în limba engleză pentru mai multe detalii)

Perioada prevăzută de publicare a apelurilor

Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE            sub-programme for Environment . Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor tradiționale" din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu.

Mijlocul lunii aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Climate Action. Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor tradiționale" în cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei.

Mijlocul lunii aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Integrated Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action. Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor integrate" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.

Mijlocul lunii aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Technical Assistance Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action . Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor de asistență tehnică" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.

Mijlocul lunii aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Preparatory Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment. Apeluri de propuneri pentru finanțarea  "Proiectelor pregătitoare" din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu.

Mijlocul lunii aprilie 2018

LIFE 2018 Call for Proposals for Operating Grants to finance Specific Grant Agreements (SGAs) with the Non-Governmental Organisations (NGOs) that concluded a Framework Partnership Agreements (FPAs). LIFE 2018 Apeluri de propuneri de Granturi de funcționare pentru finanțarea Acordurilor de granturi specifice cu Organizațiile Neguvernamentale (ONG-uri) care au încheiat Acorduri - cadru de parteneriat (APP)

Iunie 2018

 

Pentru informare vizualizați și Apelurile de propuneri din 2017 pentru programul LIFE la pagina web:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

 

Apelurile de propuneri de granturi de acțiune LIFE 2018 pentru finanțarea                               "Proiectelor tradiționale" în cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu și al subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei

„Proiectele tradiționale” pot fi proiecte de bună practică, demonstrative, pilot sau de informare, conștientizare și diseminare în funcție de domeniul prioritar.

Proiectele de bune practici aplică tehnici, abordări și metode inovative, ținând cont de contextul specific al proiectului; proiectele demonstrative pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic, socio-economic și care ar putea fi aplicat în altă parte în circumstanțe similare; proiectele-pilot aplică o tehnică sau o metodă care nu a fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte, care oferă avantaje potențiale în ceea ce privește mediul sau clima în comparație cu cele mai bune practici actuale și care pot fi ulterior aplicate pe o scară mai largă unor situații similare; proiectele de informare, conștientizare și diseminare vizează sprijinirea comunicării, difuzarea informațiilor și creșterea gradului de conștientizare în domeniile subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.

Calendarul indicativ pentru „Proiectele tradiționale“ din cadrul subprogramului  LIFE pentru Mediu

Data sau perioada

    Activitatea

 

Mijlocul lunii aprilie 2018

Publicarea apelului

 

Mijlocul lunii iunie 2018

Termenul limită pentru solicitanți de a prezenta autorității  contractante notele concept

 

Octombrie 2018

Notificarea solicitanților, invitația candidaților selectați pentru a-și prezenta propunerea completă

 

Ianuarie 2019

Data limită de depunere a propunerilor complete

 

Ianuarie 2019                    - Iunie 2019

Evaluarea și revizuirea propunerilor

 

Iulie 2019

Semnarea acordurilor individuale de finanțare

 

Iulie 2019

Termenul cel mai apropiat de începere a proiectului

 

Pentru o mai bună înțelegere a apelurilor în două etape din 2018 care urmează să fie publicate în cadrul subprogramului LIFE Mediu, vă rugăm să consultați informațiile publicate la 14 februarie 2018.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

 

"Proiecte tradiționale" în cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei

Calendarul indicativ pentru „Proiectele tradiționale“ din cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei

Data sau perioada

Activitatea

 

Mijlocul lunii aprilie 2018

Publicarea apelului

 

Septembrie 2018

Termen limită pentru solicitanți de a prezenta propunerile complete.

 

Septembrie – Decembrie 2018

Evaluarea propunerilor

 

Februarie 2019

Notificarea candidaților cu privire la rezultatele evaluării

 

Februarie - Aprilie 2019

Revizuirea propunerilor recomandate pentru finanțare

 

Mai 2019

Semnarea acordurilor individuale de finanțare

 

15 Iunie 2019

Termenul cel mai apropiat de începere a proiectului 

 

 

LIFE 2018 - apelurile de propuneri de granturi de acțiune pentru finanțarea "proiectelor integrate" în cadrul subprogramelor LIFE pentru mediu și acțiune în domeniul climei

Proiectele integrate în cadrul subprogramului pentru Mediu sunt proiecte care implementează planuri sau strategii de mediu la scară teritorială mare (regională, multiregională, națională sau transnațională) impuse de legislația de mediu specifică și elaborate în conformitate cu alte acte ale Uniunii Europene sau dezvoltate de către autoritățile statelor membre, în primul rând în domeniile naturii (inclusiv gestionarea rețelei Natura 2000), apă, deșeuri și aer, asigurând în același timp implicarea părților interesate și promovarea coordonării și mobilizarea a cel puțin unei alte surse relevante de finanțare din partea Uniunii, naționale sau private.

Proiectele integrate din cadrul subprogramului "Acțiuni în domeniul Climei" sunt proiecte care pun în aplicare, la scară teritorială mare (nivel regional, multiregional, național sau transnațional), planuri de acțiune privind clima, strategii sau „foi de parcurs” cerute de legislația specifică a UE privind schimbările climatice, dezvoltate în conformitate cu alte acte ale Uniunii sau elaborate de autoritățile statelor membre, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, asigurând în același timp implicarea părților interesate și promovarea coordonării și mobilizării a cel puțin unei alte surse relevante de finanțare din partea Uniunii Europene, naționale sau private.

Calendarul indicativ pentru "Proiecte integrate" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei

Data sau perioada

Activitatea

 

Mijlocul lunii aprilie 2018

Publicarea apelului

 

Iulie 2018

Termenul limită pentru solicitanți de a prezenta autorității contractante notele concept

 

Octombrie 2018

Notificarea solicitanților, invitația candidaților selectați pentru a-și prezenta propunerea completă

 

Sfârșitul lunii februarie *

Data limită de depunere a propunerilor complete

 

Martie 2019                    - Iunie 2019

Evaluarea propunerilor complete

 

Iunie 2019

Notificarea candidaților cu privire la rezultatele evaluării

 

Iunie - Septembrie 2019

Revizuirea propunerilor recomandate pentru finanțare

 

Octombrie 2019

Semnarea acordurilor individuale de finanțare

 

1 octombrie 2019

Termenul cel mai apropiat de începere a proiectului 

 

 

LIFE 2018 - apeluri de propuneri de granturi de acțiune pentru finanțarea "proiectelor de asistență tehnică" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei

Proiectele de asistență tehnică oferă sprijin financiar pentru a ajuta solicitanții să pregătească proiecte integrate.

Calendarul indicativ pentru "Proiectele de asistență tehnică" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei

Data sau perioada

Activitatea

 

Aprilie 2018

Publicarea apelului

 

Iunie 2018

Termen limită pentru solicitanți de a prezenta propunerile complete.

 

Iunie - Septembrie 2018

Evaluarea propunerilor

 

Octombrie 2018

Notificarea candidaților cu privire la rezultatele evaluării

 

Noiembrie 2018

Revizuirea propunerilor recomandate pentru finanțare

 

Decembrie 2018

Semnarea acordurilor individuale de finanțare

 

1 ianuarie 2019

Termenul cel mai apropiat de începere a proiectului 

 

 

LIFE 2018 - apeluri de propuneri de granturi de acțiune pentru finanțarea "Proiectelor pregătitoare" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei

Programele pregătitoare abordează nevoile specifice pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicii și legislației Uniunii Europene în materie de mediu și climă. Subiectele specifice sunt indicate în ghidul de aplicații.

În 2018, va fi publicat un apel de propuneri pentru proiecte pregătitoare în cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu, dar nu se va publica niciun apel în cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei.

Calendarul indicativ pentru "Proiectele pregătitoare" din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu

Data sau perioada

Activitatea

 

Mijlocul lunii aprilie 2018

Publicarea apelului

 

Mijlocul lunii septembrie 2018

Termen limită pentru solicitanți de a prezenta propunerile complete.

 

Septembrie - Noiembrie 2018

Evaluarea propunerilor și notificarea candidaților cu privire la rezultatele evaluării

 

Decembrie 2018 – Ianuarie 2019

Revizuirea propunerilor recomandate pentru finanțare

 

Februarie 2019

Semnarea acordurilor individuale de finanțare

 

1 februarie 2019

Cea mai devreme posibilă dată de începere a proiectelor LIFE 2018 „Proiecte Pregătitoare” în cadrul LIFE subprogramul pentru Mediu și LIFE subprogramul pentru Acțiuni în domeniul Climei

 

 

Subvenții de funcționare ale UE pentru organizațiile neguvernamentale de mediu și / sau climatice (ONG-uri)

Informații despre programele DG Mediu și DG Climă privind Acțiunile în domeniul Climei pentru subvențiile de funcționare a ONG-urilor europene de mediu și / sau climă.

Baza juridică a programului este Regulamentul LIFE care prevede că "subvențiile de funcționare suportă anumite costuri operaționale și administrative ale entităților fără scop lucrativ care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii sunt în primul rând active în domeniul mediului sau acțiunilor în domeniul climei și sunt implicate în elaborarea, punerea în aplicare și aplicarea politicilor și legislației Uniunii ". (Articolul 21 din Regulament).

LIFE 2018 - apeluri de propuneri de granturi de funcționare pentru finanțarea acordurilor de granturi specifice cu organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care au încheiat       acorduri - cadru de parteneriat (APP)

05 martie 2018

Subvențiile de funcționare susțin anumite costuri operaționale și administrative ale entităților fără scop lucrativ care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii, sunt active în primul rând în domeniul mediului sau acțiunilor în domeniul schimbărilor climatice și sunt implicate în elaborarea, punerea în aplicare și executarea politicilor și legislației Uniunii. Acest apel va fi deschis doar ONG-urilor care au încheiat un acord - cadru de parteneriat LIFE.

Calendarul indicativ pentru acordurile de granturi specifice cu ONG-urile care au încheiat un acord - cadru de parteneriat LIFE

Data sau perioada

Activitatea

 

Iunie 2018

Publicarea apelului

 

Iulie 2018

Termen limită pentru solicitanți de a prezenta propunerile complete.

 

August 2018

Evaluarea propunerilor

 

Septembrie 2018

Notificarea candidaților cu privire la rezultatele evaluării

 

Octombrie 2018

Revizuirea propunerilor recomandate pentru finanțare

 

Octombrie/Noiembrie 2018

Semnarea acordurilor individuale de grant