Consultarea publică a Comisiei Europene privind înființarea Fondului pentru inovare

Data publicarii : 26 Jan 2018

În urma acordului de revizuire a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE atins în luna noiembrie 2017, Comisia Europeană a lansat în data de 15 ianuarie 2018 consultarea publică privind înființarea Fondului pentru inovare.

Consultarea publică se va desfășura în perioada 15.01.2018-10.04.2018 și se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en și are rolul de a oferi părților interesate posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la elementele relevante pentru înființarea Fondului pentru inovare și de a culege informații (date și informații reale, opiniile experților) din industrie, mediul academic și alte părți interesate cu privire la elemente specifice, cum ar fi provocările cheie legate de inovație, așteptările și nevoile de finanțare ale potențialilor beneficiari, care trebuie luate în considerare la proiectarea Fondului pentru inovare.

Fondul pentru inovare se adresează industriei, în special siderurgie, rafinarea petrolului, industria chimică și biologică, celuloză și hârtie, sticlă și ceramică, generarea și stocarea energiei regenerabile și industriilor/centralelor electrice care utilizează tehnologii de captare și stocare de CO2 (CCS)/captare și utilizare ecologică a CO2 (CCU).

Invităm părțile interesate să participe la consultarea publică organizată de Comisia Europeană.