Consultare publică - Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru pentru unități de cult și instituții publice din domeniul asistenței sociale și entități juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Data publicarii : 21 Dec 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                              București, 21 decembrie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unități de cult și instituții publice din domeniul asistenței sociale și entități juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.

Programul este destinat unităților de cult, instituțiilor publice din domeniul asistenței sociale și entităților juridice non-profit din domeniul asistenței sociale. Finanţarea se realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional, cuantumul finanțării fiind de maxim 1.000.000 lei. Acesta se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea maximă finanțată fiind cea corespunzătoare unei puteri maxime instalate de 200 kW.

”Anul acesta, programul casa verde fotovoltaice, dedicat unităților de cult, a fost un real succes, fondurile epuizându-se în 1 minut și 55 secunde. De aceea, am decis să dăm posibilitatea așezămintelor monahale să beneficieze de sprijin financiar în montarea panourilor fotovoltaice. Practic, orice  parohie şi biserică aparţinând cultelor religioase recunoscute ar putea beneficia de finanțare prin acest program. Independenţa energetică pe care programul o oferă atât beneficiarilor persoane fizice, cât şi unităţilor de cult, care au putut participa în premieră în acest an, este un pas înainte către oraşe mai verzi, comunităţi mai verzi, viitor energetic verde” a menționat ministrul Mircea Fechet.

Vor fi eligibile proiectele ce corespund celor două criterii: puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice cuprinsă între 50 kW și 200 kW și valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru locul de implementare, în ultimele 12 luni, depășește 5.000 lei.

Programul va finanța cheltuielile cu achiziţia, montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de minim 50 kW și o putere maximă instalată de 200 kW; cheltuielile cu consultanţa, respectiv poziţia 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

cheltuielile pentru proiectare, respectiv poziţia 3.5 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază; TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Ghidul de finanțare este disponibil pe site-ul MMAP, începând de astăzi, 21.12.2023.

DIRECȚIA COMUNICARE