COMUNICAT DE PRESĂ - Lansare „Raport privind evaluarea diverselor valori și valorificări ale naturii” și „Raport privind evaluarea utilizării durabile a speciilor sălbatice” pe Platforma Interguvernamentală privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemelor (IPBES)

Data publicarii : 12 Oct 2022

Versiunile finale ale rapoartelor IPBES - „Raport privind evaluarea diverselor valori și valorificări ale naturii” și „Raport privind evaluarea utilizării durabile a speciilor sălbatice” au fost lansate pe site-ul IPBES, la începutul acestei săptămâni.

Cele două rapoarte sunt rezultatul unei evaluări metodologice desfășurate pe parcursul a 4 ani de 82 de oameni de știință și experți de top din fiecare regiune a lumii. Ele oferă perspective, analize și instrumente pentru a stabili valorile multiple ale naturii și o utilizare mai durabilă a speciilor sălbatice de plante, animale, ciuperci și alge din întreaga lume. Utilizarea durabilă are loc atunci când biodiversitatea și funcționarea ecosistemului sunt menținute, contribuind în același timp la bunăstarea umană.

Conform acestor rapoarte, oamenii de știință subliniază faptul că natura este slab evaluată, iar tendința dominantă globală spre profiturile pe termen scurt și creștere economică, fără a fi luate în considerare diversele valori ale naturii în deciziile politice, conduc la criza globală a biodiversității.

În acest sens, în cele două rapoarte se constată că există o serie de valori profunde care pot fi aliniate cu sustenabilitatea, subliniind principii precum unitatea, responsabilitatea și administrarea, atât față de alte persoane, cât și față de natură.

De asemenea, informațiile cuprinse în cele două documente vor oferi suport pentru viitoarele negocieri globale privind mediul, precum COP27 la Convenția Climatică, din Egipt, COP 19 la Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii de Faună Sălbatică pe cale de dispariție și Floră (CITES), din Panama, și în mod special, COP15 la Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD) de la Montreal, unde se va adopta noul cadru global pentru biodiversitate pentru următorul deceniu.

Cele două rapoarte pot fi accesate la următoarele link-uri:

https://ipbes.net/sustainable-use-assessment

https://ipbes.net/the-values-assessment

Informații suplimentare:

Platforma Interguvernamentală privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemelor (IPBES) este un organism interguvernamental, înființat în anul 2012, care oferă informații relevante pentru factorii de decizie cu privire la biodiversitate, ecosisteme și beneficiile pe care acestea le oferă oamenilor.

În cursul lunii iulie 2022 a avut loc cea de a-9-a Reuniune Plenară a Platformei Interguvernamentale privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemelor (IPBES 9), la Bonn, în Germania. În cadrul acestei reuniuni au fost discutate și adoptate „Raportul privind evaluarea diverselor valori și valorificări ale naturii” și „Raportul privind evaluarea utilizării durabile a speciilor sălbatice” de reprezentanții celor 139 de state membre IPBES.

 

Direcția Comunicare