COMUNICAT DE PRESĂ - Dedicat Zilei Mondiale a Apei și Zilei Mondiale a Meteorologiei, evenimentul organizat astăzi de Administrația Națională „Apele Române” și Administrația Națională de Meteorologie, sub patronajul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

Data publicarii : 25 Mar 2024

             COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                 București, 22 martie 2024

 

          Dedicat Zilei Mondiale a Apei și Zilei Mondiale a Meteorologiei, evenimentul organizat astăzi de Administrația Națională „Apele Române” și Administrația Națională de Meteorologie, sub patronajul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), a adus la aceeași masă specialiști, experți în domeniul meteorologiei, climatologiei, hidrologiei și a gospodăririi apelor, directori de instituții și autorități publice de interes strategic național, precum și reprezentanți ai mediului academic și universitar.

          Cele două teme propuse în acest an de Organizația Națiunilor Unite („Apă pentru pace”) pentru Ziua Mondială a Apei, respectiv de Organizația Mondială de Meteorologie (”În prima linie a schimbărilor climatice”) pentru Ziua Mondială a Meteorologiei reflectă problemele actuale legate de apă, accesul la apă, pe de o parte și vreme, schimbările climatice, pe de altă parte.

          Problemele legate de apă sau climă nu sunt doar probleme de mediu. Acestea condiționează profund stabilitatea socială, economică și politică. Pe măsură ce schimbările climatice accentuează problemele legate de apă și populația lumii, colaborarea dintre noi, ca autorități, dar și între state devine imperativă.

          Evenimentul a fost deschis de către dr. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie care a salutat inițiativa organizării de cele două instituții publice, aflate în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a acestui eveniment comun și a dat cuvântul lui Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor:

          „Probabil că fiecare dintre noi resimțim nu doar efectele sociale, economice, ci și efectele de mediu. Lângă granița noastră, există niște ecosisteme distruse iremediabil. (…)Nu trăim cele mai simple vremuri. Schimbările climatice reprezintă un adevăr incontestabil. Trebuie să acționăm, nu mai avem timp de pierdut!

          Le muțumesc colegilor de la Administrația Națională de Meteorologie cărora le apreciez foarte mult  activitatea  pe care o desfășoară. Totodată  le mulțumesc colegilor care își dedică viața profesională gospodăririi resurselor de apă. Sperăm că vom găsi soluțiile cele mai bune pentru a face fața provocărilor actuale”.

          Totodată, cei doi secretari de stat din cadrul MMAP, Sorin Ionuț Banciu și Dan Ștefan Chiru, au apreciat inițiativa de a strânge sub umbrela unei acțiuni comune personalități și specialiști atât din domeniul meteorologiei, hidrologiei și gospodăririi apelor, cât și din arii conexe, dar interdependente.

          Mesajele de celebrare ale celor două zile au fost susținute de reprezentanții celor două instituții, doamna Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie și domnul Sorin LUCACI, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”.

          Astfel, dr. Elena Mateescu a declarat că:

Acest eveniment este pentru noi toți o ocazie unică de a crește gradul de conștientizare a rolului și relevanței Serviciilor Meteorologice și Hidrologice Naționale, comunitatea meteorologică oferind instrumente și cunoștințe atât în ceea ce privește combaterea cât și adaptarea la schimbările climatice.(...) Rolul nostru, al meteorologilor, ca  cercetători  ai domeniului și oameni de știință, nu a fost niciodată mai important decât în aceste momente. Eforturile noastre de astăzi vor asigura o lume mai sigură și mai sănătoasă generațiilor viitoare”.

           Totodată, ing. Sorin Lucaci, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” a declarat:

    Tema aleasă în acest an pentru Ziua Mondială a Apei, "Water for peace", aduce o dimensiune nouă a acestei resurse naturale (...).Deși mai mult de 3 miliarde de oameni din întreaga lume depind de apele care le traversează frontierele, doar 24 dintre state (din cele 153 de țări care împart râuri, lacuri și ape subterane cu vecinii lor) au acorduri pentru apa pe care o folosesc împreună. Din fericire, printre acestea se numără și țara noastră. (...)”

          Problematica evenimentului a mai fost dezbătută și de ceilalți vorbitori din cadrul evenimentului printre care amintim: gl. Ing. Ionel Sorin BĂLAN, director general, Serviciul de Telecomunicații Speciale, prof. dr. Valeriu TABĂRĂ, președinte, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și acad. prof. dr. Dan BĂLTEANU, director, Institutul de Geografie al Academiei Române etc.  

          Invitații au subliniat totodată importanța transmiterii rapide a informațiilor furnizate de către meteorologi, hidrologi și climatologi, precum și gestionarea eficientă a resurselor de apă. În același timp, și-au manifestat îngrijorarea legată de evoluția climatică și hidrometeorologică, prin raportare la efectele deja vizibile ale schimbărilor climatice.

          Sistemele de avertizare timpurie s-au dovedit a fi fundamentul adaptării și al reducerii riscului de dezastre, o modalitate eficientă de combatere a efectelor schimbărilor climatice, oferind un cadru rentabil și fiabil de a apăra viața, bunurile și mijloacele de trai ale oamenilor de pericolele naturale cum ar fi inundațiile, valurile de căldură și furtunile. (...)Acțiune climatică  presupune luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor, deoarece efectele schimbării climatice se manifestă în toate domeniile vieții, incluzând sănătatea și calitatea vieții în sine. (...)La mulți ani de Ziua Mondială a Meteorologiei.’’, a mai subliniat dr. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie.

          „Sunt convins că împreună putem găsi soluții pentru a reface și întreține armonia dintre comunități folosind semantica naturală și socio-economică a acestei resurse esențiale. Acest efort înseamnă acorduri și convenții între state, precum și parteneriate la nivel local și totodată instituțional. Cooperarea internațională în gestionarea apei devine un pas crucial către un viitor mai pașnic pentru toți locuitorii planetei. La mulți ani tuturor de Ziua Mondială a Apei!”, a conchis ing. Sorin Lucaci, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”.

Compartimentul de Comunicare și Relații cu Presa, ANAR

             Serviciul Relații Internaționale și Comunicare, ANM