COMUNICAT DE PRESĂ - A fost adoptat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”

Data publicarii : 04 Apr 2024

                                                    COMUNICAT DE PRESĂ                                     București, 04 aprilie 2024

 

Ref:  A fost adoptat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”

La propunerea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), astăzi, a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”.

Proiectul prevede acordarea sumei de 100 de milioane de lei, sub formă de finanțare nerambursabilă, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru realizarea acţiunilor multianuale, necesare Programului „Săptămâna verde”, derulat de Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe parcursul anilor 2024 și 2025.

"Știu că multe școli au organizat deja ”Săptămâna verde”, dar finanțarea se acordă inclusiv pentru anul viitor, astfel încât banii au timp să ajungă la toți copiii care nu își permit să desfășoare în mod corespunzător activitățile ce presupun adesea deplasări la diferite instituţii, în arii naturale protejate, la muzee sau în parcuri.

Ne dorim ca, în colaborare cu dascăli cu experiență sau pasionați de protejarea naturii, care folosesc în mod creativ platformele Școli verzi și Săptămâna Verde, să dezvoltăm o formulă modernă de educație de mediu. În curând, vom demara și Programul Rangerii Juniori care are alocat un buget de 10 milioane de lei, un program pilot prin care elevii vor desfăşura activităţi recreative în ariile protejate din ţară.

Educația pentru mediu nu înseamnă doar informație. Înseamnă să privești cu atenție la ce se întâmplă în jurul tău, să îți pese și să încerci să vezi ce poți schimba în jurul tău. Ne dorim să schimbăm comportamente și modul de luare a deciziilor în activitățile de zi cu zi care au un impact asupra mediului și, nu în ultimul rând, să promovăm responsabilitatea individuală și comunitară în raport cu natura. ” a declarat ministrul Mircea Fechet.

Metodologia de implementare a programului „Săptămâna verde” va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, pentru utilizarea eficientă și cu respectarea prevederilor legale a fondurilor alocate către inspectoratele școlare. Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate prin HG.

Secretarul general al MMAP, Alexandru Avram, a coordonat grupul de lucru pentru realizarea acestui act normativ care creează baza legală pentru înființarea activității finanțate integral din venituri proprii, pe lângă Ministerul Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

                                                    ***

Programul ”Săptămâna verde” își propune să:

•    informeze elevii, profesorii, părinții și autoritățile școlare pe teme de mediu;

•    schimbe modul în care tinerii se implică în rezolvarea problemelor de mediu, punând bazele unei generații a schimbării;

•    dezvolte o formulă modernă de educație de mediu, realizată în colaborare cu profesori cu experiență, ușor diseminabilă la nivel național și susținută pe termen lung de promotorii proiectului prin Platforma „Școli verzi”;

•    pună la dispoziția profesorilor un model educațional prin care tinerii au ocazia să dezvolte o relație directă cu natura;

•    schimbe comportamente și modul de luare a deciziilor în activitățile de zi cu zi care au un impact asupra mediului;

•    promoveze responsabilitatea individuală și comunitară în raport cu natura.

Școlile trebuie să devină exemple de bune practici în materie de sustenabilitate pentru a inspira elevii să adopte un comportament adecvat de protecție a mediului. În plus, școlile eficiente energetic sau transportul școlar cu emisii reduse de dioxid de carbon pot contribui substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național. Studiile demonstrează că o ”infrastructură educațională verde” duce la creșterea stării de bine a elevilor și a profesorilor,  a calității învățării, la îmbunătățirea rezultatelor la testele și la evaluările școlare.

 

DIRECȚIA COMUNICARE