Biosecuritate

Data publicarii : 16 Dec 2014

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.)

Garda Naţională de Mediu 

G.N.M.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Sector vegetal – OMG

 M.A.D.R.

Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

A.N.S.V.S.A.

Ministerul Sănătăţii 

M.S.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Cercetare

M.E.C.T.S.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

A.N.P.C.

Autoritatea Naţională a Vămilor 

A.N.V.

Ministerul Afacerilor Europene 

M.A.E.

 

COMISIA EUROPEAN

Joint Research Center (J.R.C.)

Registrul Notificărilor privind introducerea în mediu a OMG în scop experimental şi în scop comercial

Institutul pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului (Institute for Health and Consumer Protection –I.H.C.P., Ispra, Italy)

Reţeaua Europeană a laboratoarelor pentru OMG (ENGL)

 

 • J.R.C. este Punctul focal UE pentru BCH
 • I.H.C.P. este Laboratorul de referinţă UE pentru alimente şi hrana pentru animale, modificate genetic

Directoratul General Sănătate şi Consumatori – Biotehnologie

DG SANCO

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (European Food Safety Authority)

EFSA

 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 

Plante Superioare Modificate Genetic Autorizate pentru Cultivare în Uniunea Europeană

Abordarea Comisiei Europene (CE) privind cultivarea plantelor superioare modificate genetic (PSMG)

Comisia Europeană (CE) a propus o nouă abordare privind cultivarea plantelor superioare modificate genetic (PSMG), bazată pe principiul subsidiarităţii, care va permite Statelor Membre interzicerea/restricţionarea cultivării pe teritoriul lor a PSMG autorizate pentru cultivare în Uniunea Europeană. Pentru promovarea acestei abordări CE a adoptat în data de 13.07.2010, un “pachet de măsuri” care include:

 

CONVENŢII ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL BIOSECURITĂŢII

PROTOCOLUL DE LA CARTAGENA PRIVIND BIOSECURITATEA LA CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ (PROTOCOLUL)

Convention on Biological Diversity

Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la data de 29 ianuarie 2000, este un acord internaţional de mediu, care a intrat în vigoare la data de 11 septembrie 2003.
A fost ratificat de România prin Legea nr. 59/2003.
Uniunea Europeană l-a ratificat la data de 27 august 2002.
Uniunea Europeană a preluat prevederile Protocolului prin:

 • Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, transpusă în România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009;
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1946/2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, aplicat în România prin H.G. nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic.

Protocolul de la Cartagena

Despre Protocolul de la Cartagena - Întrebări şi Răspunsuri

Implementarea Protocolului de la Cartagena

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi (4) din H.G. nr. 497/2007, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îndeplineşte următoarele funcţii:

 • Punct focal naţional pentru PROTOCOL;
   
 • Punct focal naţional pentru BIOSAFETY CLEARING-HOUSE (BCH), mecanismul internaţional privind schimbul de informaţii în domeniul biotehnologiei.

RO – Rapoarte naţionale privind implementarea Protocolului:

Raportul Intermediar, 2005

Primul Raport Naţional, 2007

 • Al doilea Raport Naţional, 2011 

  Al doilea Raport Naţional pe site-ul Convention on Biological Diversity

Al doilea Raport Naţional, 2011

PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE LA CARTAGENA

În cadrul plenarei finale a celei de-a cincea Conferinţe a Părţilor acţionând ca reuniune a Părţilor la Protocol (MOP5) de la Nagoya, Japonia, din data de 15 octombrie 2010, prin Decizia BS-V/11 a fost adoptat Protocolul adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (Protocolul adiţional).

Decizia BS-V/11

Adoptarea Protocolului adiţional asigură aplicarea art. 27 din Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea. Obiectivul Protocolului adiţional este acela de a contribui la conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice, luând de asemenea în considerare riscurile pentru sănătatea umană, prin stabilirea unor norme şi proceduri internaţionale în domeniul răspunderii şi reparării, în legătură cu organismele vii modificate genetic.

 

Situaţia ratificării / semnării Protocolului Adiţional de către Părţi

România a semnat Protocolul adiţional la data de 11 mai 2011, la Sediul ONU din New York, în cadrul celei de a 19 – a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă.

EVENIMENTE

Activităţi

(under construction)

BIOSAFETY CLEARING HOUSE (BCH)

Biosafety Clearing – House