Apelul de propuneri pentru Granturile LIFE 2018

Data publicarii : 24 Apr 2018

Regulamentul LIFE (Instrumentul financiar pentru mediu), care a fost publicat la 20 decembrie 2013, stabilește un buget pentru perioadă de finanțare, 2014-2020, de 3,4 miliarde EUR . Vedeți regulamentul LIFE

Comisia Europeană invită persoanele juridice (entitățile) înregistrate în Uniunea Europeană (UE) să prezinte propuneri pentru apelul de propuneri pentru granturile de acțiune LIFE 2018. Apelul acoperă propuneri pentru ambele subprograme LIFE.

În cadrul subprogramului pentru Mediu, apelul va acoperi granturile de acțiune pentru proiectele tradiționale, proiectele integrate, proiectele de asistență tehnică și proiectele pregătitoare.

Propunerile pot fi depuse de persoane juridice (entități) înregistrate în Uniunea Europeană. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Solicitanții vor trebui să utilizeze „pachetul de aplicare” pentru apelul pentru care se aplică (numai în limba engleză). Fiecare „pachet de aplicații” va conține explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Acestea pot fi descărcate din link-urile de mai jos.  Pentru proiectele "tradiționale", solicitanții trebuie să utilizeze numai aplicația Web eProject pentru a crea și trimite propunerile. Accesul este asigurat prin intermediul acestui link. Toate celelalte tipuri de proiecte trebuie să utilizeze formularele de cerere furnizate în pachetul de aplicații corespunzător. Rețineți că aceste condiții stabilite în fiecare document din fiecare pachet de aplicații vor fi obligatorii pentru candidații care au reușit, prin urmare vă rugăm să le citiți cu atenție.

Bugetul total indicativ pentru granturile de acțiune pe proiecte pentru acest apel este de 397 milioane de euro. Din această sumă, 317 milioane de euro este prevăzută pentru subprogramul pentru Mediu și 80 milioane de euro pentru subprogramul pentru Acțiune în domeniul Climei. Cel puțin 60,5% din resursele bugetare alocate proiectelor finanțate prin granturile pentru acțiuni în cadrul subprogramului pentru Mediu sunt dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii și biodiversitatea.

Este posibil ca solicitanților să nu le fie clar care program de finanțare al Uniunii Europene (LIFE sau alt program) sau care parte din LIFE este cel mai potrivit pentru nevoile lor. În plus față de informațiile de mai jos, unele indicații suplimentare, pot fi găsite în acest document de orientare.

Sprijinul autorităților naționale: Statele Membre au creat o rețea de Centre Naționale de Contact LIFE (vezi lista). Aceste centre pot acorda sprijin solicitanților în timpul fazei  de pregătire și depunere. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Centrul Național de Contact. Rețineți că anumite Centre Naționale de Contact stabilesc o data limită care trebuie respectată în cazul în care doriți să accesați serviciile de asistență.

Tabel indicativ general al cererilor de propuneri care vor fi lansate în cursul anului 2018

Apeluri de propuneri (faceți clic pe textul în limba engleză pentru mai multe detalii)

Perioada prevăzută de publicare a apelurilor

Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE            sub-programme for Environment . Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor tradiționale" din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu.

18 aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Climate Action. Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor tradiționale" în cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei.

18 aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Integrated Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action. Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor integrate" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.

18 aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Technical Assistance Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action . Apeluri de propuneri pentru finanțarea "Proiectelor de asistență tehnică" în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.

06 aprilie 2018

Calls for Proposals to finance "Preparatory Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment. Apeluri de propuneri pentru finanțarea  "Proiectelor pregătitoare" din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu.

18 aprilie 2018

LIFE 2018 Call for Proposals for Operating Grants to finance Specific Grant Agreements (SGAs) with the Non-Governmental Organisations (NGOs) that concluded a Framework Partnership Agreements (FPAs). LIFE 2018 Apeluri de propuneri de Granturi de funcționare pentru finanțarea Acordurilor de granturi specifice cu Organizațiile Neguvernamentale (ONG-uri) care au încheiat Acorduri - cadru de parteneriat (APP)

Iunie 2018

Pentru informare vizualizați și Apelurile de propuneri din 2017 pentru programul LIFE la pagina web:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm