ANUNȚ: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează o consultare publică cu privire la Procedura de emitere a autorizației de mediu

Data publicarii : 01 Feb 2022

Autorizația de mediu reprezintă un act de reglementare instituit prin reglementări naționale începând din anul 1995, odată cu intrarea în vigoare a Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogată prin OUG nr. 195/2005). Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, definește actele de reglementare ca fiind: decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic.

La ora actuală, autorizația de mediu se emite de autoritățile competente pentru protecția mediului în baza prevederilor art. 12 din OUG nr. 195/2005 și Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează o consultare publică cu privire la Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobată prin Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pe baza unui chestionar. 

Scopul consultării este acela de a analiza dacă procedura de emitere a autorizației de mediu:

- este eficace (dacă își atinge obiectivele);
- este eficientă (raportul dintre costuri și beneficii);
- este relevantă (dacă răspunde nevoilor părților interesate);
- este coerentă (în ce măsură se conjugă cu alte acțiuni);
- aduce valoare adăugată.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 de zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a MMAP, chestionarele completate fiind colectate pe adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro.