ANUNT - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat consultarea de piață, înregistrată în SEAP cu nr. MC1016908 /05.10.2021, pentru procedurile de achiziții publice derulate în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030”

Data publicarii : 06 Oct 2021

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat consultarea de piață, înregistrată în SEAP cu  nr. MC1016908 /05.10.2021, pentru  procedurile de achiziții publice derulate în  cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030”- cod SIPOCA/MySMIS nr.869/2014+134950.

Persoanele/organizațiile din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării sunt invitate să transmită,  până la data de 12.10.2021, opinii, sugestii sau recomandări prin intermediul consultării de piață privind contractele de achiziții publice de:

- „Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea ghidului privind ajustarea inventarelor naționale de emisii, precum și pentru organizarea sesiunilor de instruire privind ghidul realizat”, și

- „Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici și a proiectului de Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și pentru organizarea sesiunilor de instruire”.

De asemenea, în cadrul procesului de consultare de piață, în data de 14.10.2021, se  organizează  o întâlnire în sistem videoconferință pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora să se poarte discuții cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general.

Informații suplimentare se găsesc în cadrul SEAP, la secțiunea “Consultarea Pieței”, anunț nr. MC1016908.