Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare.

Data publicarii : 28 Mar 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în  București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin  achiziție  directă,  în  conformitate  cu  prevederile  legislației  privind achizițiile publice.

Invitatie participareCaiet de sarcini Proiect contract