ANUNȚ - Consultare publică pentru introducerea Chlorpyrifos în lista poluanților organici persistenți

Data publicarii : 03 Nov 2020

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a lansat în consultare publică, până pe 9 decembrie 2020, un document pentru introducerea Chlorpyrifos pe lista POPs a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți. Convenția a fost adoptată în mai 2001 în cadrul Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și a intrat în vigoare în 2004.  Aceasta promovează acțiunea globală privind un grup inițial de 12 substanțe POP, având ca obiectiv general protejarea sănătății umane și a mediului și impune părților să ia măsuri pentru eliminarea sau reducerea emisiilor de POP. POP sunt substanțe chimice care persistă în mediu, sunt bioacumulative și prezintă riscul de a provoca efecte adverse semnificative asupra sănătății umane sau asupra mediului.

Descarcă anunțul