Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Comandău

Data publicarii : 22 Jun 2022
În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu ( procedura SEA) pentru „Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Comandău”, procedură SEA derulată de APM Covasna, în baza delegării de competență nr. DEICP/2978/15.06.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 92/21.06.2022 și pune la dispoziția publicului următoarele documente: