Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva prin Ocolul Silvic Gârda, Direcţia Silvică Alba

Data publicarii : 06 Apr 2023

 În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva prin Ocolul Silvic Gârda, Direcţia Silvică Alba”, procedură derulată de APM Alba, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.