AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER, PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINAND S.C. COSTI ȘI NIC PRODUCT 2003 SRL, U.P. I COSTI ȘI NIC PRODUCT

Data publicarii : 09 Jun 2023

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER, PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINAND S.C. COSTI ȘI NIC PRODUCT 2003 SRL, U.P. I COSTI ȘI NIC PRODUCT”, procedură derulată de APM Vâlcea, în baza delegării de competență nr. DEICP/3135/07.02.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.11/08.06.2023.

•             Aviz de mediu

•             Amenajamentul Silvic

•             Raport de mediu

•             Studiu de Evaluare Adecvată