Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Comunei Bistra și proprietate privată aparținând persoanelor fizice Perja Eva, Vlăzan Elena, Creț Monica și Căbulea Ioan-Nicolae, organizat în U.P. I Bistra

Data publicarii : 02 Oct 2023

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Comunei Bistra și proprietate privată aparținând persoanelor fizice Perja Eva, Vlăzan Elena, Creț Monica și Căbulea Ioan-Nicolae, organizat în U.P. I Bistra”, cu amplasamentul în județul Alba și județul Cluj, procedură derulată de APM Alba în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 29/02.10.2023.

 

   •      Aviz de mediu

   •      Amenajament Silvic

   •      Raport de mediu

   •      Studiu de Evaluare Adecvată