Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSESTS SRL Bucureşti, organizat în U.P. IV Gura Caliţei-Slobozia Bradului

Data publicarii : 22 Dec 2021

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSESTS SRL Bucureşti, organizat în U.P. IV Gura Caliţei-Slobozia Bradului”, procedură SEA derulată de APM Vrancea, în baza delegării de competență nr. DEICP/5367/06.04.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.72/21.12.2021.