Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Cernăianu Vasile, Glazer Elisabeta și Cernăianu Emilia, U.P. II Ilovița

Data publicarii : 30 Aug 2023

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Cernăianu Vasile, Glazer Elisabeta și Cernăianu Emilia, U.P. II Ilovița”, cu amplasamentul în județul Mehedinți și județul Caraș-Severin, procedură derulată de APM Mehedinți în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 24/30.08.2023.

   •      Aviz de mediu

   •      Amenajament Silvic

   •      Raport de mediu

   •      Studiu de Evaluare Adecvată