Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Ceata Bârlești din județul Gorj și persoanelor fizice Șuvar Gheorghe Eugen și Manițiu Eugenia, constituit în UP II Ceata Bârlești, județul Hunedoara

Data publicarii : 21 Jun 2022

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Ceata Bârlești din județul Gorj și persoanelor fizice Șuvar Gheorghe Eugen și Manițiu Eugenia, constituit în UP II Ceata Bârlești, județul Hunedoara”, procedură SEA derulată de APM Arad, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 90/21.06.2022.

Descarcă document: Aviz de mediu nr.  90 /21.06.2022, în format pdf
Descarcă document: Amenajamentul Silvic al Obștii Ceta Bârlești, în format pdf
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf