Actualizarea prevederilor amenajamentului U.P.I Beciu, U.P II Vulcăneasa, U.P.III Petreanu, U.P.IV Stoichiţa, U.P. V Reghiu, U.P. VI Milcovel, U.P. VII Arva, U.P. VIII Focşani, U.P. IX Bilieşti, U.P. X Doaga, U.P. XI Paltin, U.P. XII Mordanu

Data publicarii : 16 Sep 2022

În urma derulării procedurii de evaluare de mediu pentru  planul „Actualizarea prevederilor amenajamentului U.P.I Beciu, U.P II Vulcăneasa, U.P.III Petreanu, U.P.IV Stoichiţa, U.P. V Reghiu, U.P. VI Milcovel, U.P. VII Arva, U.P. VIII Focşani, U.P. IX Bilieşti, U.P. X Doaga, U.P. XI Paltin, U.P. XII Mordanu”, procedură SEA derulată de APM Vrancea, în baza delegării de competență nr. DEICP/6828/06.04.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.