Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Gherla, Direcția Silvică Cluj

Data publicarii : 22 Feb 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Gherla, Direcția Silvică Cluj”, cu amplasamentul în județul Cluj și județul Sălaj, procedură derulată de APM Cluj în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 2/21.02.2024.