COMUNICAT DE PRESĂ - închiderea proiectului ”Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice” - SIPOCA 610

Data publicarii : 25 Jan 2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Lider,  în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea București, a implementat proiectul ”Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”,  Cod My SMIS127579, SIPOCA 610, , finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Proiectul ”Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice” -  SIPOCA 610, s-a desfășurat pe o perioadă de 30 luni, cu un buget total de 17.619.732,48 lei, din care 15.286.582,22 lei finanțare nerambursabilă.

Descarcă documentul