„Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734” (RO-FLOODS).

Data publicarii : 08 Dec 2023

         

 

 

7 decembrie 2023

REF: Proiectul RO-FLOODS la final

 

Joi, 7 noiembrie, a avut loc, la Brăila, conferința de închidere a proiectului „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734” (RO-FLOODS).

Proiectul, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” și cu sprijinul Băncii Mondiale, a avut ca scop reactualizarea Hărților de Hazard și Risc la Inundații, precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații, pentru perioada 2022-2027, de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă existente în țara noastră (+Fluviul Dunărea).

Valoarea totală a proiectului a fost de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei.

Început acum mai bine de 3 ani, proiectul RO-FLOODS a reușit să strângă împreună o echipă formată din sute de specialiști naționali și internaționali care au contribuit, alături de autorități locale, asociații, ONG-uri, mediul academic și alte părți interesate, la reactualizarea Hărților de Hazard și Risc la Inundații, precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații ale României. De asemenea, încă de la începutul proiectului au fost organizate activități de formare și consolidare a abilităților în domeniul managementului riscului la inundații.

Proiectul „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734” (ROFLOODS) a reprezentat o continuare a muncii autorităților de apă în managementul riscului la inundații și presupune implementarea Directivei UE privind Inundațiile (2007/60/CE) care are 3 etape:

•  Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI) – etapa 1 - a identificat Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații - peste 500 la nivel național.

•  Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI) – etapa a 2-a - Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații reprezintă un instrument pe care acum autoritățile române îl dețin pentru a putea gestiona mai bine riscul la inundații.

•  Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) – aceste Planuri au fost elaborate în baza Hărților de Hazard și de Risc la Inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă și sunt documente strategice care conțin lista măsurilor de management al riscului la inundație, fiind corelate cu responsabilitățile tuturor autorităților implicate, conform Strategiei de management al Riscului la Inundații aprobate în plan legislativ. De asemenea, acestea sunt instrumente de lucru pentru autoritățile locale și centrale, având un rol important în asigurarea dezvoltării urbanistice viitoare.

 

Prin publicarea în Monitorul Oficial a Planurilor actualizate de Management al Riscului la Inundații (PMRI), precum și a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI), putem spune ca obiectivul principal al proiectului «Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementarii etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS » a fost dus la îndeplinire.

Un aport major pentru îndeplinirea rezultatelor proiectului, dar și pentru diseminarea informațiilor privind managementul riscului la inundații, l-a avut și site-ul realizat în cadrul         RO-FLOODS – www.inundații.ro. Printre informațiile prezentate și explicate publicului se află aspecte privind riscul la inundații, tipurile de inundații, principalele instituții publice responsabile cu managementul riscului la inundații, dar și informații despre Directiva Inundații și Planurile de Management al Riscului la Inundații, bazinele hidrografice, precum și o secțiune de resurse cu ghiduri utile pentru rezidenți sau instituții publice. Site-ul www.inundatii.ro  a devenit o resursă deosebit de utilă și pentru profesioniștii și autoritățile responsabile din domeniu. Aici se pot regăsi hărți, rapoarte, legislația specifică domeniului, toate informațiile fiind accesibile, clare și compilate în același loc pentru ca oricine are nevoie să le poată consulta.

Proiectul „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734” a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”