Conferința de închidere a proiectului SIPOCA 588 - ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”

Data publicarii : 07 Dec 2023

        

 

                                   

 

Conferința de închidere a proiectului SIPOCA 588 - ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”

Data:06/12/2023

 

 

În perioada 04-05 decembrie, la București, s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului SIPOCA 588 - ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”. Acesta a fost derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor în calitate de beneficiar/lider de proiect și de către Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener. Finanțarea a fost realizată prin cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară IP12/2018 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. 

Bugetul total al proiectului a fost de 18.521.000 lei, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are un buget alocat de 16.021.000 lei, respectiv 13.441.619 lei fonduri UE și 2.579.381 lei co-finanțarea națională. Perioada de implementare a proiectului a fost inițial de 24 de luni, respectiv 02 august 2019 – 02 august 2021, însă a fost prelungit succesiv până în decembrie 2023.

Activitățile care au stat la baza proiectului au avut în vedere, în primul rând, rezolvarea situației de infringement, acțiune declanșată de Comisia Europeană legată atât de implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, precum și de îmbunătățirea calității resurselor de apă prin reducerea poluării cauzate de descărcările de ape uzate neepurate provenite din aglomerările umane.

În legătură cu principalele rezultate ale proiectului, punctăm următoarele:

  • Redelimitarea aglomerărilor în vederea conformării cu prevederile directivei;
  • Reactualizarea Planului național de implementare al Directivei 91/271/CEE;
  • O Strategie Națională privind alimentarea cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane (potrivit cerințelor Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman și Legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2004 cu completările și modificările ulterioare), precum și
  • Realizarea unui sistem, a unor mecanisme de coordonare, consultare și raportare privind implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor, strategiilor și programelor din domeniul, canalizării și epurării apelor uzate urbane.                                                                       

Un alt rezultat important al proiectului este îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante și respectarea planurilor de măsuri pentru îndeplinirea acestora, pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014—2020.

Secretarii de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu și  Ionuț-Sorin Banciu au participat la sesiunea oficială care a marcat începerea discuțiilor, subliniind în intervențiile susținute:

Progresul înregistrat la nivel național privind epurarea apelor uzate urbane în perioada 2009-2023 se reflectă în creșterea nivelului de colectare și epurare pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți cu cca. 20% și în extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și modernizarea sistemelor de tratare a apei pentru potabilizare, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În acest proces, autoritățile publice locale și operatorii serviciilor de apă și canalizare au un rol esențial în realizarea cu succes a proiectelor necesare, dar și în exploatarea și întreținerea infrastructurii create, pentru asigurarea acestor servicii către populație”, a precizat secretarul de stat din cadrul MMAP, Adriana Petcu.

În România mai avem multe provocări de depășit în ceea ce privește accesul populației la apă potabilă, la servicii de canalizare și epurare a apelor uzate, iar astfel de proiecte sunt binevenite. Îi felicit pe colegii mei din cadrul MMAP și ANAR pentru finalizarea acestui proiect. care are printre rezultate un Plan național de investiții coerent și clar, care odată implementat, va asigura accesul comunităților locale la servicii moderne de alimentare cu apă, ape mai puțin poluate, dar și atingerea obiectivelor pe care țară noastră le are in calitate de stat membru UE”, a menționat secretarul de stat Ionuț-Sorin Banciu.

 

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:

Manager proiect: Gheorghe CONSTANTIN

Email: gheorghe.constantin@mmediu.ro