Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Brâncovenești, Școlii Generale Idicel, Școlii Generale Idicel Pădure și persoanelor fizice Mendel Gheorghe și Mendel Marcela, U.P. I Brâncovenești

Data publicarii : 09 Jun 2023

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Brâncovenești, Școlii Generale Idicel, Școlii Generale Idicel Pădure și persoanelor fizice Mendel Gheorghe și Mendel Marcela, U.P. I Brâncovenești”, procedură derulată de APM Harghita, în baza delegării de competență nr. DEICP /R/12709/11.05.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 13 /08.06.2023.

   •      Aviz de mediu

   •      Amenajamentul Silvic

   •      Raport de mediu

   •      Studiu de Evaluare Adecvată