ANUNȚ- solicitări de autorizare a activităților de turism speologic specializat în peșteri pentru anul 2023

Data publicarii : 29 Nov 2022

În conformitate cu Procedura pentru autorizarea activităților de turism speologic specializat în peșteri (Procedura speoturism, în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022, se pot depune solicitări pentru autorizarea activităților de turism speologic specializat la adresa de email cps@mmediu.ro

Solicitările vor fi însoțite obligatoriu de un raport de activitate pentru perioada autorizată anterior (după caz), cuprinzând elementele minime prevăzute în Anexa 1 din procedură. Raportul va fi semnat de solicitant și contrasemnat pentru conformitate de către un reprezentant al ariei (ariilor) protejate (director, biolog, șef pază).

Solicitările se primesc doar în cursul lunii decembrie 2022, cu termen de răspuns 31 ianuarie 2023.

Autorizațiile se eliberează pentru intervalul de timp solicitat, dar nu mai mult decât perioada cuprinsă între 1 februarie a anului curent și 31 ianuarie a anului următor.