Participarea ministrului Barna Tánczos la evenimentul „Prioritățile de mediu stabilite prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, la Camera Deputaților

Data publicarii : 06 May 2022

Ministrul Barna Tánczos a participat la 28 aprilie, la Palatul Parlamentului, la evenimentul „Prioritățile de mediu stabilite prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, organizat de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.

Planul de Redresare și Reziliență al României (#PNRR) contribuie la tranziția verde și sprijină obiectivele României privind decarbonizarea și tranziția energetică, astfel cum sunt prevăzute în planul național privind energia și clima. Măsurile de sprijinire a obiectivelor privind schimbările climatice prevăzute în PNRR se ridică la aproximativ 12 miliarde euro, respectiv 41 % din suma totală alocată prin plan.

MMAP va gestiona 4 componente:

-Managementul apei, cu un buget de 1,462 miliarde de euro

-Păduri și protecția biodiversității, cu un buget de 1,173 miliarde de euro

-Managementul deșeurilor, cu un buget de 1,239 miliarde de euro

-Digitalizare în domeniul mediului, cu un buget de 51 milioane de euro.

„Managementul apei este un domeniu foarte important, tocmai de aceea am alocat un buget de circa 1 miliard de euro pentru dezvoltarea sistemelor de apă și canalizare în România. Totodată, vom reconfigura întregul mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române, pentru a răspunde noilor provocări în ceea ce privește gospodărirea apelor și protecția la inundații.

A doua componentă, la fel de importantă, se referă la păduri și protecţia biodiversităţii. Aici vom avea peste 800 de milioane pentru creșterea suprafeței de pădure din România, înființarea de noi pepiniere forestiere, lucrări de reducere a riscurilor generate de viiturile torențiale și elaborarea Strategiei Forestiere Naționale, precum şi alte 370 milioane pentru biodiversitate, pentru planuri de management, pentru refacere de habitate sau pentru protejarea pajiştilor cu înaltă valoare genetică.

Managementul deşeurilor este a treia componentă care beneficiază de fonduri semnificative. Am planificat construcția a 565 platformele de depozitare voluntară a deşeurilor nemenajere (cele care nu se ridică de către firmele de salubrizare). Sunt peste 500 de primării care vor putea beneficia de finanţare pentru a realiza asemenea platforme.

Vom finanţa, de asemenea, peste 13.700 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor în localități, dar și 15 platforme mari pentru zonele urbane, acolo unde pot fi depozitate deşeurile din construcţii, deşeurile de metal, de plastic, de lemn, cauciucurile, deşeurile periculoase, toate deşeurile care ulterior pot ajunge la reciclare şi pot reintra în circuitul economic.

Avem și o componentă de digitalizare în domeniul mediului, cu un buget de 51 de milioane de euro. Din această sumă vom dezvolta sistemul SUMAL și vom digitaliza mai multe servicii care intră în sfera de competență a ANPM”, a precizat ministrul Barna Tánczos.